TECAFORM AH ID grey

POM-C wykrywalny indukcyjnie

TECAFORM AH ID grey, wykrywalny indukcyjnie acetal, to materiał POM-C wykrywalny przez detektory metali, przeznaczony do stosowania w branży spożywczej. Jego szary kolor sprawia, że części przypominają te wykonane ze stali nierdzewnej zwykle wykorzystywane w tych samych zastosowaniach, lecz w przeciwieństwie do nich zapewnia dodatkowe korzyści m.in. w postaci mniejszej masy, lepszej smarowności i łatwiejszej konserwacji. TECAFORM AH ID grey to materiał towarzyszący TECAFORM AH ID blue, który zapewnia dobrą widoczność zarówno w przypadku systemów wykrywania optycznego, jak i detektorów metali.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
szary
dostępne inne kolory
niebieski
gęstość
1,49 g/cm3

główne cechy

 • wykrywalny przez detektory metali
 • wysoka sztywność
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra obrabialność
 • wysoka ciągliwość
 • dobra odporność chemiczna
 • trudny w sklejaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 68 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 68 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 8 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 10 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 17/31/69 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 59 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 11 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 83 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 169 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.39 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 140 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 100 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 14 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1013 -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.05 - 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€

program produkcyjny