ABS TECARAN™ marki Ensinger to terpolimer i bezpostaciowa żywica. Produkowany jest poprzez połączenie trzech różnych związków chemicznych. Trzy związki składające się na ABS TECARAN™ to akrylonitryl, butadien i styren. ABS TECARAN™ zajmuje wyjątkową pozycję jako pomost pomiędzy tworzywami termoplastycznymi do zastosowań przemysłowych a innymi termoplastami konstrukcyjnymi o lepszej charakterystyce roboczej. Jego parametry obejmują odporność na obciążenia dynamiczne i na uderzenia, nawet w niskich temperaturach, dużą sztywność oraz łatwość obróbki.

właściwości

oznaczenie chemiczne
ABS (szczepiony kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
kolor
szary
gęstość
1,04 g/cm3

główne cechy

 • wysoka sztywność
 • izolujący elektrycznie
 • niska gęstość
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka ciągliwość
 • dobre tłumienie
 • niskie wchłanianie wody
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 1700 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 32 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 32 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 49 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 49 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 1600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 34 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki 74 MPa ISO 2039-1
  Wytrzymałość na ściskanie 15/26/46 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 104 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 100 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 75 C długotrwała NN
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - NN
  Wchłanianie wody 0.2 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€ % -

program produkcyjny