TECASON P MT brown

brązowy PPSU do zastosowań medycznych

TECASON P MT brown nadaje się do zastosowań medycznych. W wielu zastosowaniach medycznych dla projektantów podejmujących decyzje dotyczące materiałów często ważne jest, aby do wyboru dostępnych było kilka kolorów. Brązowy TECASON P MT brown to tylko jedna z opcji kolorystycznych dostępnych w tej rodzinie produktów. Więcej szczegółów – patrz TECASON P MT black.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PPSU (polifenylenosulfon)
gęstość
1,31 g/cm3

główne cechy

 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • biokompatybilny
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • dobra udarność
 • wysoka sztywność
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na promieniowanie gamma

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 13 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2300 MPa DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 81 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2300 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wydłużenie przy zerwaniu 50 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na ściskanie 30 MPa EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2000 MPa EN ISO 604
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 81 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Twardość - indentacja kulki 143 MPa ISO 2039-1
  Wtrzymałość na zginanie 107 MPa DIN EN ISO 178
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 218 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 190 C krótkotrwała -
  Temperatura użytkowa 170 C długotrwała -
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Przewodność termiczna 0.25 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg DIN IEC 60093
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody 0.2 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - na liście (wartość 0.79mm) DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny