TECADUR PET natural

PET bez wypełniaczy

Firma Ensinger oferuje niezmodyfikowany poliester PET bez wypełniaczy jako podstawowy rodzaj tworzywa PET pod nazwą handlową TECADUR PET. Z uwagi na dużą wytrzymałość na pełzanie, niską absorpcję wilgoci i wyjątkową stabilność wymiarową PET doskonale nadaje się do zastosowań, w których wykorzystuje się skomplikowane części i obowiązują najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie dokładności wymiarowej i jakości powierzchni. TECADUR PET wykazuje również bardzo dobrą odporność chemiczną.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PET (polietylenu tereftalan)
kolor
biały
gęstość
1,39 g/cm3

główne cechy

 • wysoka wytrzymałość
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • nie odporny na wodę powyżej 60°C
 • wysoka ciągliwość
 • wysoka sztywność
 • dobra odporność chemiczna

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 91 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 91 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 14 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 134 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3400 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 21/38/89 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 150 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 194 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 81 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 244 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 170 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 110 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Wchłanianie wody 0.02 / 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Odporność na gorącą wodę / zasady - -
  Wpływ warunków atmosferycznych - - NN
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny