TECAMID 66 LA natural

naturalny PA 66

TECAMID 66 LA natural to PA 66 z dodatkiem stałego środka smarnego. Stały środek smarny zawarty w PA 66 poprawia jego właściwości ślizgowe i cierne oraz odporność na ścieranie w porównaniu ze standardowym tworzywem TECAMID 66 (poliamid 66 bez wypełniaczy). Jednakże dodatek powoduje nieznaczne zmniejszenie wytrzymałości, sztywności i twardości materiału.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 66 (poliamid 66)
kolor
kość słoniowa
gęstość
1,11 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • dobra odporność chemiczna
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • wysoka ciągliwość
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 76 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 76 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 11 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 14 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 102 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 20/35/75 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 37 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 145 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 54 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 261 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 120 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 90 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 11 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Przewodność termiczna 0.36 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.4 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62

program produkcyjny