TECAFORM AD AF natural

POM-H z dodatkiem PTFE

TECAFORM AD AF natural to homopolimer POM ze specjalnymi włóknami PTFE, opracowany, aby zoptymalizować właściwości ślizgowe i cierne materiału. Włókna są jednorodnie rozmieszczone w materiale acetalowym, co pozwala uzyskać lepszy współczynnik ślizgowo-cierny i odporność na ścieranie, a także minimalną podatność na efekt drgań ciernych. Ponadto materiał POM-H AF zapewnia dobrą wytrzymałość na pełzanie i bardzo dobrą stabilność wymiarową.

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-H (homopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
ciemny brązowy
gęstość
1,49 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka wytrzymałość
 • izolujący elektrycznie
 • wysoka ciągliwość
 • dobra obrabialność
 • dobra odporność chemiczna
 • trudny w sklejaniu
 • nie odporny na wodę powyżej 60°C

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3000 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 8 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 8 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 85 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 25 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki 166 MPa ISO 2039-1
  Wytrzymałość na ściskanie 19/33/67 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 179 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura odkształcenia cieplnego 141 C HDT, metoda A ISO-R 75 Method A
  Przewodność termiczna 0.46 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 150 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 110 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - -
  Palność (UL94) HB odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - -
  Wchłanianie wody 0.05 / 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€ % -

program produkcyjny