TECASINT 4111 natural

polyimid bez plniv

V porovnání s ostatními materiály z řady TECASINT vykazuje plast TECASINT 4100 extrémně vysokou tepelnou stabilitu, extrémně nízkou absorpci vlhkosti a vysokou mechanickou pevnost. Tyto vlastnosti jsou doplňovány velmi vysokou oxidační stabilitou a zvýšenou chemickou odolností. TECASINT 4111 má velmi vysokou tepelnou stabilitu (HDT/A = 470°C). Tuhost a modul pružnosti jsou výrazně vyšší oproti konvenčním polyimidům v teplotním rozsahu do 400°C. Materiál má minimální tepelnou a elektrickou vodivost. Tento plast vykazuje vysokou čistotu materiálu a nízkou míru uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-20.

Normy

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
žlutá
Hustota
1,47 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi vysoká tepelná a oxidační odolnost
 • velmi nízká absorpce vody
 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • nízké odplynění
 • dobrá chemická odolnost
 • vysoká odolnost proti tečení
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 1.1 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Nárazová síla (Charpy) 20 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Tvrdost podle Shora 90 Shore D DIN EN ISO 868
  Pevnost v tahu 100 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 6100 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu 160 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Síla komprese 250 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Moduly komprese 6193 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Tvrdost vrubu kuličky 345 MPa -
  Komprese 15 % -
  Prodloužení v momentě prasknutí 1.7 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 6100 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Kompresní napětí při přetržení 25 % 10 mm/min EN ISO 604
  Prodloužení při přetržení (v ohybu) 2.5 % 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Síla komprese 210 MPa 10 mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu n.a. C DIN EN ISO 11357
  Teplota teplotního zkreslení 470 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Teplotní vodivost 0.52 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Specifické teplo 1.24 J/(g*K) ASTM E1461
  Provozní teplota 450 C short term -
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4.7 - 6.9 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Provozní teplota 294 C long term -
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3.6 - 5.2 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6.5 - 9.9 10-5*1/K 300-400°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1016 23°C ASTM D 257
  Zvláštní odolnost 1016 Ω*cm 23°C ASTM D 257
  Elektrická pevnost DC 22.7 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Dielektrický ztrátový faktor 0.0013 1 MHz ASTM D 150
  Dielektrická konstanta 3.7 1 MHz ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Outgassing in high vacuum passed ECSS-Q-70-02
  Absorbce vody 0.08 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Absorbce vody 0.3 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62
  Kyslíkový index 53 % EN ISO 4589-2

Skladový program