Presskontakt


Media och PR  Ensinger Group

Jörg Franke

Chef för företagskommunikation

Ensinger GmbH
Tel. +49 7032 819 202
[obfemailstart]am9lcmcuZnJhbmtlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend]


Media relationer
insulbar

Karin Skrodzki

PR och kommunikation byggprodukter

Ensinger GmbH
Tel. +49 7032 819 674
[obfemailstart]a2FyaW4uc2tyb2R6a2lAZW5zaW5nZXJwbGFzdGljcy5jb20=[obfemailend]