TECAPAI CM XP403 green

nevyztužený polyamid-imid (PAI)

TECAPAI CM XP403 green je lisovaný plastový materiál Torlon®, který je nevyztužený a poskytuje vynikající kombinaci fyzikálních vlastností. Tento materiál PAI, je vyrobený z prášku Solvay Torlon®, nabízí vynikající tažnost a houževnatost, jakož i dobrou pevnost a tuhost při zvýšených teplotách. Mezi další vlastnosti patří dobré dielektrické vlastnosti, odolnost proti opotřebení a vynikající chemickou odolnost, což je typické pro polyamid-imid. Uživatelé považují tento polymer PAI za velmi užitečný v aplikacích, jako jsou elektrické konektory, součásti, které vyžadují pevnost a tuhost. Protože je tento materiál lisovaný, TECAPAI CM XP403 green může být objednán jako samostatný kus, což zvyšuje jeho užitečnost a univerzálnost. TECAPAI CM XP403 green je verze produktu společnosti Ensinger, která se při běžném vyhledávání označuje jako "torlon 4503".

Torlon® PAI je registrován pod obchodní značkou Solvay Group.

Fakta

Chemické značení
PAI (Polyamidimid)
Barva
zelená
Hustota
1,41 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • vynikající pevnost a tuhost
 • vynikající rozměrová stabilita
 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • excelentní chemická odolnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • Mechanické vlastnosti
  Mechanické vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Nárazová síla (Charpy)81kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora85-D scaleDIN EN ISO 868
  Síla komprese12/32/90MPa1% / 2% / 5%EN ISO 604
  Modul pružnosti (tahová zkouška)3600MPaDIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu při přetržení122MPa5mm/minDIN EN ISO 527-2
  Moduly elasticity (zkouška ohybem)3600MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Prodloužení v momentě prasknutí8%5mm/minDIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu173MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Tvrdost vrubu kuličky221MPaISO 2039-1
 • Teplotní vlastnosti
  Teplotní vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Teplotní roztažnost (CLTE)4,210-5*1/K23-60°C, longitudinalDIN EN ISO 11359-1;2
  Teplota skelného přechodu285CDIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE)4,210-5*1/K23-100°C, longitudinalDIN EN ISO 11359-1;2
 • Elektrické vlastnosti
  Elektrické vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Dielektrická konstanta3,5-@ 1 MHzDIN 53 481
  Dielektrická konstanta3,8-@ 100 HzDIN 53 481
  Faktor rozptýlení0,019Ω/sq@ 1 MHzDIN 53 481
  Dielektrická síla26kV/mmISO 60243-1
  Faktor rozptýlení0,0055%@ 100 HzDIN 53 481
 • Ostatní vlastnosti
  Ostatní vlastnostiHodnotaJednotkaParametrNorma
  Hořlavost (UL94)V0-3,2 mm-
  Absorbce vlhkosti0,4 / 0,57%24h / 96h (23°C)DIN EN ISO 62

Skladový program