TECAPAI CM XP530 black-green

Skelným vláknem plněný PAI

TECAPAI CM XP530 je lisovaný polyamid-imid materiál, modifikovaný 30% skelného vlákna. K produkci používáme Solvay Torlon® plastový polymer, TECAPAI CM XP530 se dodává s unikátní kombinaci vlastností a je běžně dohledatelný pod obchodním názvem "torlon 5530". Obrobitelnost Torlon vyžaduje zkušenosti. Jedna z charakteristických vlastností tohoto sklem plněného PAI je právě dobrá obrobitelnost lisovaných materiálů. Tento materiál je možné Micro obrábět s využitím menšího množství fréz, než tomu je u jiných materiálů. TECAPAI CM XP530  má kromě dobré chemické odolnosti, vysoké pevnosti a tuhosti při zvýšených, nízké CLTE, dobré dielektrické vlastnosti a vynikající odolnost v tahu. Mezi typické aplikace patří zkušební sockety v polovodičovém průmyslu, jakož i elektrické konektory a izolace. Uživatelé v leteckém a kosmickém průmyslu by se mohli zajímat o tento univerzální plast PAI například jako upevňovcí prvky a kryty nebo i jako jiné konstrukční prvky. Minimální odběr je po 1 kuse, což zvyšuje univerzálnost při výběru tohoto PAI produktu.

Torlon® PAI je registrován pod obchodní značkou Solvay Group.

Fakta

Chemické značení
PAI (Polyamidimid)
Barva
black-green
Hustota
1,62 g/cm3

Hlavní znaky

 • elektricky izolační
 • vynikající pevnost a tuhost
 • vynikající rozměrová stabilita
 • velmi dobrá tepelná stabilita
 • excelentní chemická odolnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 5950 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 3,6 % 5mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 174 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 5900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Nárazová síla (Charpy) 40 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1
  Tvrdost vrubu kuličky 246 MPa ISO 2039-1
  Síla komprese 19/43/117 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 284 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3,1 10-5*1/K 23-60°C, longitudinal DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3,2 10-5*1/K 23-100°C, longitudinal DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 3,5 10-5*1/K 100-150°C, longitudinal DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Dielektrická síla 32 kV/mm ISO 60243-1
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Absorbce vody 0,12/0,28 % 24h (23°C) DIN EN ISO 62

Skladový program