TECAMID 66 CF20 black

PA 66 s plnivem v podobě 20% uhlíkových vláken

PA 66 CF20 je plast PA 66 vyztužený 20% uhlíkových vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod obchodním označením TECAMID 66 CF20 black. Vyztužení uhlíkovými vlákny propůjčuje materiálu vyšší tuhost, mechanickou pevnost a creepovou pevnost ve spojení s nižší hustotou při nižším podílu plniva v porovnání s PA 66 GF30 s 30% sklelných vláken. Vedle těchto vlastností je nylon s uhlíkovým plnivem navíc méně abrazivní než nylon se skelným plnivem a současně má lepší kluzné vlastnosti. Přidáním uhlíkových vláken se dosahuje podstatně vyšší tepelné vodivosti, která zaručuje rychlé odvádění tepla vznikajícího třením, které lze rovněž s výhodou využít v kluzných aplikacích. Nylon s výztužnými uhlíkovými vlákny nemá definovaný povrchový odpor, jelikož uhlíková vlákna jsou použita primárně jako vyztužení, nikoli za účelem zajištění elektrické aktivity. PA 66 vyztužený uhlíkovými vlákny vykazuje při vyšším obsahu plniva tendenci k velmi vysoké křehkosti (např. PA 66–CF30), přičemž podíl 20% výztužného uhlíku se osvědčil k dosažení dobré rovnováhy mezi pevností a houževnatostí.

Fakta

Chemické značení
PA 66 (Polyamid 66)
Barva
černý
Hustota
1,23 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi vysoká tuhost
 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • bez definované vodivosti
 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá svařitelnost a pojivost
 • odolný pro mnoho olejů, tuků a paliv
 • vysoká rozměrová stabilita

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 5100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 104 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 104 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 12 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 135 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4300 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 3800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 16/33/89 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 116 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 83 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 48 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 251 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.72 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.4 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 170 C short term NN
  Provozní teplota 100 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 9 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 10 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 104-1012 DIN EN 61340-2-3
  Zvláštní odolnost 103-1012 Ω*cm DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě (+) - -
  Hořlavost (UL94) HB - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům (+) - NN
  Absorbce vody 0.1 - 0.3 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€

Skladový program