Jogi nyilatkozat

Az www.ensingerplastics.com/hu-hu honlapot az ENSINGER s.r.o. működteti, a honlappal kapcsolatos minden jog az ENSINGER s.r.o.-t illeti.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK 

A weboldalra történő belépésre és annak használatára az alábbi feltételek vonatkoznak. Amennyiben ezekkel Ön nem ért egyet, kérjük, ne használja ezt a weboldalt. Ezt a weboldalt az Ensinger s.r.o. (a továbbiakban: Ensinger) fejlesztette és üzemelteti.
Számos oldalhoz ingyenes hozzáférést biztosítunk az érdeklődők számára. Nem vállalunk felelősséget a szabadon felhasználható oldalak tartalmának aktualitásáért, helyességéért és teljességéért, valamint az ezeken a weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető harmadik féltől származó információkért. Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. Továbbá kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, kiegészítsük vagy töröljük az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve hogy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntessük.
Nem garantáljuk, hogy a weboldalon található tartalom hibátlan és alkalmas adott célokra.

FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A weboldalon található információkat az Ensinger folyamatosan ellenőrzi és frissíti. Minden gondosság ellenére azonban az információk időközben megváltozhattak. Az Ensinger ezért nem vállal felelősséget vagy garanciát a közölt információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden olyan weboldalra, amelyre hiperlink útján történik utalás. Az Ensinger nem felelős az ilyen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalak tartalmáért. Továbbá az Ensinger fenntartja a jogot, hogy a megadott információkat módosítsa vagy kiegészítse. Az Ensinger weboldalainak tartalma és szerkezete szerzői jogi védelem alatt áll. Az információk vagy adatok sokszorosításához, különösen a szövegek, szövegrészek vagy képanyagok felhasználásához az Ensinger előzetes hozzájárulása szükséges.
Ezért a weboldalról kapott információkat ellenőrizze, mielőtt bármilyen módon felhasználná azokat. Az ezen a weboldalon adott tanácsok nem mentesítik Önt az alól, hogy saját maga ellenőrizze aktuális útmutatóinkat - különösen biztonsági adatlapjainkat és műszaki információinkat - és termékeinket a tervezett eljárásokra és célokra való alkalmasságuk tekintetében. A weboldal tartalma szintén nem jelent semmilyen biztosítékot adott tulajdonságokra vagy a megfelelőségre vonatkozóan, hanem pusztán tájékoztató jellegű. 
Ha termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban speciális tanácsra vagy használati utasításokra van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk.

VÉDJEGYOLTALOMRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A weboldalon található valamennyi védjegy az Ensinger tulajdonát képezi, kivéve, ha jelzésre került vagy egyébként felismerhető, hogy az harmadik felet illet. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan használata kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegy vagy egyéb oltalmi jogok megsértésének minősül.
Harmadik fél minden védett felhasználási neve, kereskedelmi neve, árujelzője, bejegyzett védjegye stb. elismerésre kerül. A megfelelő megjelölés hiánya ezen a weboldalon nem jelenti azt, hogy a név az árujelzőkre és védjegyekre vonatkozó jogszabályok értelmében szabad névnek minősül.

SZERZŐI JOG

A weboldalon közzétett valamennyi információ, dokumentum és illusztráció az Ensinger kizárólagos tulajdonát képezi. A felhasználásuk engedélyezése azzal a feltétellel történik, hogy a szerzői jogi hivatkozás minden példányon megjelenik, az információkat kizárólag személyes célokra használják fel, nem kerül sor kereskedelmi célú felhasználásra, az információkat semmilyen módon nem módosítják és a weboldalon található összes ábrázolást csak az ahhoz tartozó szöveggel együtt használják fel.

LINKEK

Ez a weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyek tartalmát az Ensinger nem feltétlenül hagyja jóvá, és amelyek felett nem gyakorol folyamatos ellenőrzést. Az Ensinger ezért nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak tartalmáért.
Más internetes oldalakról hiperhivatkozás létrehozása az Ensinger internetes oldalaira az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül kifejezetten tilos.

BEJELENTKEZÉSI FELÜLET HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGGAL

Ön köteles a hozzáférési jogosultságát megvédeni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől, és biztosítani, hogy azt más személyek az Ön engedélye nélkül ne használják fel. Azonnal értesítenie kell az Ensingert, ha tudomására jut az Ensinger weboldalán tárolt bármely információ biztonságának megsértése vagy a bejelentkezési adatok jogosulatlan használata, vagy ha bármilyen oka van feltételezni, hogy ilyen esemény történt.

ALKALMAZANDÓ JOG

Ezek a feltételek az uniós joggal összhangban készültek, és a cseh jog irányadó rájuk.