Information angående Coronapandemin

Kära kunder,

Vi får för närvarande fler och fler frågor om effekterna av Corona pandemin (COVID-19) på Ensingers leveransförmåga. Därför vill vi informera er om den aktuella situationen.

Idag kan Ensinger leverera globalt.

Vi ser för närvarande inga störningar på den operativ verksamheten i Tyskland, Österrike och Schweiz (Ensinger GmbH, Moll Engineering GmbH, Ensinger Sintimid GmbH, Ensinger Tecarim GmbH, Ensinger Composites Schweiz GmbH).

Ensingers produktions- och försäljningsverksamhet på de andra europeiska anläggningarna, i Nord- och Sydamerika och i Asien (ensingerplastics.com/en/locations) påverkas inte heller väsentligt.

Vi räknar med att det snart kommer att bli förseningar i transporter på grund av gränskontroller och stängningar, särskilt i Europa, men också på andra kontinenter. Problem med transporter kan också påverka produkter för vilka leveransdatum redan har angivits.

Transport situationen kan förändras med kort varsel för de olika Ensinger företagen. Vi har därför implementerat en arbetsgrupp och interna samordningsprocesser för att kontinuerligt utvärdera situationen. Om det finns några ändringar som påverkar dina beställningar kommer vi att informera dig via våra försäljningsavdelningar så snart som möjligt.

Produkter till medicinteknik: Ensinger hjälper till

Coronavirus-pandemin leder till en snabbt växande efterfrågan på medicinteknisk utrustning över hela världen. För att göra plastkomponenter för medicintekniska produkter tillgängliga i större mängder arbetar vi med högt prioriterade nationella och internationella projekt i samarbete med externa partners. Vi har inrättat en Task Force för medicinsk utrustning på Ensinger för att samordna dessa förfrågningar på våra platser. Informera oss om dina tekniska krav.

Förebyggande åtgärder:

Hälsan för alla människor som arbetar för och med Ensinger är vår högsta prioritet. Vi följer konsekvent de regler och riktlinjer som utfärdats av nationella och regionala myndigheter. Dessa inkluderar förebyggande åtgärder (obligatoriska handlingsinstruktioner, hygien- och desinfektionsföreskrifter, undvikande av kontakt, gruppbildningar vid produktion, användning av elektroniska kommunikationsmedel) och, naturligtvis, särskilda skydds- och karantänåtgärder vid misstänkta fall av infektion.

Vi kommer att minska personliga kontakter med kunder och andra affärspartners till ett minimum under dessa veckor. För att säkerställa affärsverksamhet ger vi speditörer och andra leverantörer kontrollerad åtkomst till våra webbplatser.

Med dessa åtgärder vill vi åtminstone bidra till att bromsa virusets spridning och se till att drabbade personer har haft så lite kontakt med andra som möjligt vid en infektion på våra platser.

Förutom dessa begränsningar är vi fullt tillgängliga för dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig även i denna exceptionella situation och kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta vara en pålitlig partner.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Ensinger GmbH