TECAPEEK SE natural

PEEK do zastosowań w branży półprzewodników

TECAPEEK SE to polimer Victrex® PEEK zmodyfikowany do zastosowań w branży półprzewodników. Z uwagi na małą zawartość zanieczyszczeń jonowych materiał ten doskonale nadaje się do zastosowań, w których istotna jest wysoka czystość, tak jak w zastosowaniach w branży półprzewodników i CMP. Duża stabilność wymiarowa i doskonała odporność chemiczna oraz odporność na ścieranie i zużycie sprawiają, że jest to świetny wybór w przypadku części o wąskich zakresach tolerancji lub wymagających długiego okresu eksploatacji w trudnych warunkach.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
bezowy
gęstość
1,31 g/cm3

główne cechy

 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • dobra obrabialność
 • inherentnie opóźniający palenie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Wytrzymałość na ściskanie 43 MPa 1% / 2% EN ISO 604
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wtrzymałość na zginanie 175 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wydłużenie przy zerwaniu 15 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Udarność z karbem (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki 253 MPa ISO 2039-1
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura użytkowa 260 C długotrwała NN
  Temperatura odkształcenia cieplnego 162 C HDT, metoda A ISO-R 75 Method A
  Temperatura użytkowa 300 C krótkotrwała NN
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura zeszklenia 150 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1015 O srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1015 O*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 73 kV/mm ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 125 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - na liście UL (wartość przy 1,5mm) DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62

program produkcyjny