Podstawą naszych działań jest misja firmy Ensinger, która kształtuje nasz stosunek do naszych partnerów handlowych, a także do naszych pracowników, kolegów i właścicieli naszego przedsiębiorstwa. Szacunek dla tych wartości oraz ich obrona będą także podstawą naszego przyszłego sukcesu w biznesie.

wiodące zasady

Wizja

Promujemy zastosowanie tworzyw sztucznych konstrukcyjnych w przemyśle i handlu oraz opracowujemy indywidualne rozwiązania dla naszych klientów.

Zorientowanie na klienta

Dostarczamy produkty i usługi, które służą naszym klientom i wzmacniają ich konkurencyjność.
Nasze rozwiązania są innowacyjne, wysokojakościowe, funkcjonalne i ekonomiczne.

Lider

Kształtujemy rynek zajmując na nim wiodącą pozycję.

Innowacje

Działamy na całym świecie i dążymy do ciągłego wzrostu, który jest możliwy dzięki wciąż nowym produktom.

Stały postęp

Konsekwentnie optymalizujemy nasze wewnętrzne działania, aby wytwarzać doskonałe produkty, osiągać najwyższą wydajność, unikać jakichkolwiek strat i wciąż obniżać koszty.

Partnerstwo

Dążymy do jasnych i uczciwych układów z naszymi partnerami handlowymi i dbamy
o długoterminowe, stabilne relacje.

Niezależność

Pragniemy osiągać zysk, który pozwoli nam zapewnić istnienie i dalszy rozwój firmy oraz umożliwić adekwatny zwrot zainwestowanego kapitału.

Potencjał pracowników

Naszą firmę tworzą osoby zaangażowane i wykwalifikowane. Zapewniamy profesjonalny i osobisty rozwój naszych pracowników oraz wymianę wiedzy i doświadczenia w firmie.

Odpowiedzialność

Od pracowników oczekujemy dużej inicjatywy własnej, przejęcia odpowiedzialności, chęci do osiągania jak najlepszych wyników, otwartości na innowacje i elastyczności. Od naszych przełożonych oczekujemy dalekowzrocznych i rozważnych działań, identyfikacji z celami firmy i wzorowego zarządzania.

Zrównoważony rozwój

Przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego myśląc i działając odpowiedzialnie na rzecz współobywateli.


Polityka jakości, ochrony energii i środowiska, bezpieczeństwa i higieny

wersja: listopad 2017

kodeks postępowania

Nasza reputacja na rynku oraz postrzeganie nas przez opinię publiczną uzależnione są od zachowań naszych pracowników. Podstawą tej reputacji jest szacunek dla wartości, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo, dla prawa, przepisów oraz naszych wewnętrznych zasad i instrukcji. 

Przy pomocy niniejszego kodeksu postępowania pragniemy streścić najważniejsze, bezwzględnie obowiązujące normy i oddać w ręce pracowników zwięzły przewodnik dotyczący kształtowania ich działań. Najważniejszym organem sterującym i pierwszym partnerem do rozmów w sprawie wszystkich kwestii związanych z niniejszym kodeksem postępowania jest nasza kadra kierownicza. Od naszej kadry kierowniczej oczekujemy, że będzie dawała przykład aktywnego stosowania zasad naszej misji oraz niniejszego kodeksu postępowania, będzie wpajała je swoim pracownikom i wymagała ich stosowania. 

Niniejszy kodeks postępowania jest elementem składowym systemu zarządzania ryzykiem firmy Ensinger i obowiązuje dla wszystkich spółek wchodzących w skład koncernu oraz filii Grupy Ensinger. Uregulowania niniejszego kodeksu postępowania nie uzasadniają prawa na rzecz strony trzeciej. 

Nufringen, kwiecień 2020

Klaus Ensinger, Managing Director
Dr. Oliver Frey, Managing Director
Ralph Pernizsak, Managing Director
Dr. Roland Reber, Managing Director