Ensinger Polska Sp. z o.o.

Cezary Michalczyk

Prezes Zarządu

Tel.    +48 65 529 5810
Fax    +48 65 529 5811
[obfemailstart]Y2V6YXJ5Lm1pY2hhbGN6eWtAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Doradcy techniczni - Inżynierowie Sprzedaży

Robert Antkowiak

Dyrektor ds. handlowych

Tel.    +48 65 529 5810
Fax    +48 65 529 5811

[obfemailstart]cm9iZXJ0LmFudGtvd2lha0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]
Wojciech Króliczek

Inżynier Sprzedaży
Kierownik Oddziału Sosnowiec

Tel.    +48 32 290 7636, 603 991 259
Fax    +48 32 291 7616
[obfemailstart]d29qY2llY2gua3JvbGljemVrQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Sebastian Pycela

Główny Doradca Techniczny
Inżynier Sprzedaży

Tel.    +48 32 290 7636, 502 735 918
Fax    +48 32 291 7616
[obfemailstart]c2ViYXN0aWFuLnB5Y2VsYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Jarosław Wierzchowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel.    +48 65 529 5810, 695 036 033
Fax    +48 65 529 5811
[obfemailstart]amFyb3NsYXcud2llcnpjaG93c2tpQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Jarosław Samulak

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel.    +48 65 529 5810, 603 991 233
Fax    +48 65 529 5811
[obfemailstart]amFyb3NsYXcuc2FtdWxha0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Daniel Królikowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel.    +48 65 529 5810, 609 224 731
Fax    +48 65 529 5811
[obfemailstart]ZGFuaWVsLmtyb2xpa293c2tpQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Alan Poprawski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel.    +48 65 529 5810, 519 135 157
Fax    +48 65 529 5811
[obfemailstart]YWxhbi5wb3ByYXdza2lAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Grzegorz Kiełczykowski

Inżynier Sprzedaży
Doradca Techniczny

Tel. +48 65 529 5810, 502 736 574
Fax +48 65 529 5811
[obfemailstart]Z3J6ZWdvcnoua2llbGN6eWtvd3NraUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend] 

Biuro Obsługi Klienta - Leszno

Małgorzata Turek

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Tel.    +48 65 322 2023, 502 764 485
Fax    +48 65 322 2043
[obfemailstart]bWFsZ29yemF0YS50dXJla0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Magdalena Smektała

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Klienta

Tel.    +48 65 322 2024, 609 748 356
Fax    +48 65 322 2044
[obfemailstart]bWFnZGFsZW5hLnNtZWt0YWxhQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Joanna Baksalary

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel.    +48 65 322 2027, 693 353 373
Fax    +48 65 322 2047
[obfemailstart]am9hbm5hLmJha3NhbGFyeUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Agnieszka Ciesielska

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel.    +48 65 322 2026, 502 736 457
Fax    +48 65 322 2046
[obfemailstart]YWduaWVzemthLmNpZXNpZWxza2FAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Anna Ruks

Specjalistka ds. Sprzedaży

Tel.    +48 65 529 2026, 502 736 457
Fax    +48 65 529 5811
anna.ruks@ensinger.pl

Małgorzata Kubiak

Specjalistka ds. Wysyłek

Tel.    +48 65 529 5810
Fax    +48 65 529 5811
malgorzata.kubiak@ensinger.pl

Joanna Jabłońska

Specjalistka ds. Sprzedaży - WYSYŁKI

Tel.    +48 65 322 2029, 502 736 565
Fax    +48 65 322 2049
[obfemailstart]am9hbm5hLmphYmxvbnNrYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Magdalena Janiszewska Kurzawska

Asystentka Działu Sprzedaży

Tel.    +48 65 322 2030, 697 210 062
Fax    +48 65 322 2031
[obfemailstart]bWFnZGFsZW5hLmphbmlzemV3c2thQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend] 

Małgorzata Latanowicz

Asystentka Działu Sprzedaży - WYSYŁKI

Tel.    +48 65 322 2034, 697 210 088
Fax    +48 65 322 2035
[obfemailstart]bWFsZ29yemF0YS5sYXRhbm93aWN6QGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Biuro Obsługi Klienta - Sosnowiec

Wojciech Króliczek

Inżynier Sprzedaży
Kierownik Oddziału Sosnowiec

Tel.    +48 32 290 7636, 603 991 259
Fax    +48 32 291 7616
[obfemailstart]d29qY2llY2gua3JvbGljemVrQGVuc2luZ2VyLnBs[obfemailend]

Monika Olszewska

Specjalistka ds. Sprzedaży
Sosnowiec

Tel.    +48 32 290 7636, 601 185 019
Fax    +48 32 291 7616
[obfemailstart]bW9uaWthLm9sc3pld3NrYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Sebastian Pycela

Główny Doradca Techniczny
Inżynier Sprzedaży

Tel.    +48 32 290 7636, 502 735 918
Fax    +48 32 291 7616
[obfemailstart]c2ViYXN0aWFuLnB5Y2VsYUBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]

Dział Logistyki

Sabina Kurpisz

Kierownik Logistyki

Tel.    +48 65 322 2012, 502 764 167
Fax    +48 65 322 2032
[obfemailstart]c2FiaW5hLmt1cnBpc3pAZW5zaW5nZXIucGw=[obfemailend]

Justyna Kauch

Asystentka ds. Logistyki

Tel.    +48 65 322 2013, 502 736 576
Fax +48 65 322 2033
[obfemailstart]anVzdHluYS5rYXVjaEBlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]