TECATRON SE natural

PPS modifikovaný pro polovodičový průmysl

Tento polyfenylensulfid (PPS) je vysokovýkonný termoplast určený specificky pro polovodičové aplikace. Kombinuje dobré mechanické vlastnosti s vynikajícími vlastnostmi z hlediska teplotní a chemické odolnosti a společností Ensinger je vyráběn pod obchodním označením TECATRON SE. Jeho nízká úroveň iontových nečistot z něj činí vynikající volbu pro aplikace, které vyžadují vysokou čistotu materiálu, jako jsou například aplikace procesu CMP (chemicko-mechanická planarizace) v polovodičovém průmyslu. Profil vlastností této modifikace PPS dotvářejí velmi vysoká creepová pevnost a nízká abraze, které umožňují dlouhodobé zachování jeho výkonnostních charakteristik.

Fakta

Chemické značení
PPS (Polyphenylensulfid)
Barva
béžový
Hustota
1,36 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • vysoká pevnost
 • vysoká rozměrová stabilita
 • vysoká tuhost
 • vysoká odolnost proti tečení

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduly komprese 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 29 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Síla komprese 20/38/96 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Prodloužení 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 100 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 102 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 151 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Prodloužení v momentě prasknutí 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Tvrdost vrubu kuličky 248 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Provozní teplota 230 C long term -
  Teplota skelného přechodu 97 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Provozní teplota 260 C short term NN
  Teplota tání 281 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.25 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Teplotní roztažnost (CLTE) 12 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zvláštní odolnost 1014 O*cm DIN IEC 60093
  Specifický povrchový odpor 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Absorbce vody 0.01 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -

Skladový program