TECAPEEK SE natural

PEEK pro polovodičové aplikace

TECAPEEK SE tvoří polymer Victrex® PEEK modifikovaný pro aplikace v polovodičovém průmyslu. Vzhledem ke své nízké úrovni iontových nečistot je tento materiál dobře vhodný pro aplikace, kde značně záleží na vysoké čistotě, jako jsou například aplikace v polovodičích nebo při procesu CMP. Vysoká rozměrová stabilita a vynikající odolnost vůči působení chemikálií, abrazi a opotřebení činí z tohoto materiálu vynikající volbu na výrobu dílů s úzkými tolerancemi nebo dílů, které vyžadují dlouhou životnost bez opotřebení v nepříznivých prostředích.

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
béžový
Hustota
1,31 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá obrobitelnost
 • inherentní zpomalovač hoření
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • dobré vlastnosti skluzu a opotřebení
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • vysoká odolnost proti tečení
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Síla komprese 43 MPa 1% / 2% EN ISO 604
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Pevnost v ohybu 175 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Prodloužení v momentě prasknutí 15 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Tvrdost vrubu kuličky 253 MPa ISO 2039-1
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Moduly komprese 3400 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplota teplotního zkreslení 162 C HDT, Method A ISO-R 75 Method A
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Teplota tání 341 C DIN EN ISO 11357
  Teplota skelného přechodu 150 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1015 O Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1015 O*cm Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Dielektrická síla 73 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
  Odolnost vůči sledování (CTI) 125 V Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - listed (value at 1.5mm) DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

Skladový program